سورتینگ و بوجاری برنج چیست؟

بوجاری (الک کردن) در برنج عبارت است از عملی که طی آن دانه‌های کوچکتر برنج (نیم‌دانه) از دانه‌های بزرگتر جدا می‌گردد و در نتیجه‌ی آن، برنج یکدست دانه بلند و بدون نیم‌دانه از دستگاه خارج می‌شود. اما سورتینگ شدن برنج عملی است که در آن برنج‌های با رنگ غیرمعمول، سنگ‌‌ریزه‌ها، حشرات کوچک مانند شپش، شوآک (یا در زبان محلی دَلِک که به برنج‌های غیرهمسان می‌گویند) و هر گونه ضایعات دیگر از برنج جدا می‌گردد (بوسیله‌ی سنسورهای مخصوص دستگاه سورتینگ). برنج‌های سورتینگ شده نیازی به پاک کردن قبل از پخت ندارند.
برنج می‌تواند سورتینگ شود ولی بوجار نشود بدین معنی که همه‌ی ضایعات از آن جدا گردد ولی نیم‌دانه (که جز ضایعات نیست) همراه برنج باقی بماند و یا برعکس، فقط بوجار شود که بدلیل کیفیت بالای برنج‌های این منطقه و کم بودن ضایعات آن، اکثر فروشنده‌ها برنج را فقط بوجار می‌کنند تا نیم دانه‌ی آن جدا شده و آماده فروش شود (سورتینگ کردن برنج باعث هزینه‌ی اضافی می‌گردد).

سورتینگ و بوجار شدن برنج‌های سایت

برای تضمین حداکثر کیفیت، همه‌ی برنج‌های موجود در فروشگاه اینترنتی شمال‌برنج، سورتینگ و بوجار شده می‌باشند.

پاسخگوی پرسش‌های شما هستیم.
  info@shomalberenj.com